01-02 November 2014, Brisbane, Australia
2014-11-01 08:00:00